Nyheter

Tormek T-4

NY! Tormek T-4

Nu med vitala funktioner som huvudaxel och motor monterade i en gjuten zinköverdel. Läs mer »

Nick Agar

Nick Agar

Följ med oss när vi besöker Tormek­användare och ser hur de arbetar!
Länk till filmer »

Slipa eggverktyg
med Tormekmetoden

Slipmaskin T-7 Läs mer »

 

Vilken jigg ska jag använda?
Tormek T-7

Demodagar

Demodagar

En svensk kvalitetsproduktEn svensk kvalitetsprodukt

Patenterade slipjiggar

Du kan exakt upprepa eggens form och vinkel.

Läderbrynskiva

Tar skonsamt bort råeggen och polerar eggen till rakbladsskärpa.

Universalstöd med finjustering

Grunden i Tormeksystemet. Kan placeras antingen för slipning mot eggen eller med eggen.

Vinkelmätare

Ställer in och mäter eggvinkeln.

Slipsten

Kan justeras för finslipning. Plansvarvad utsida för planing av baksidan på t.ex. stämjärn.

 

 

Tormekmetoden för slipning av eggverktyg

Nyckelordet i Tormeks slipsystem är repeterbarhet. I Tormeks slipmaskiner styrs verktygen med jiggar – bara en liten mängd stål slipas bort vid varje slipning, vilket gör metoden snabb. Dessutom håller verktygen längre.

Du kan slipa verktyget till exakt önskad form. Även komplicerade former som fingerformade svarvskölpar, skedformade bildhuggarjärn och ovala svarvmejslar med konvex egg slipar du enkelt. När eggens form en gång är skapad, kan du skärpa den på mindre än en minut. Med en vanlig knivslip kan du endast slipa kniv, men med Tormeks unika system kan du enkelt slipa dina knivar i olika storlekar, dessutom får du tillgång till ett helt system med möjlighet att slipa en rad andra verktyg!

Slipmaskinens slipsten går i vattenbad som kyler eggen, vilket harmoniserar med stålets naturlagar – endast vattenkyld slipning kan garantera att eggen inte bränns och förlorar sin hårdhet.

Den vattenkylda slipstenen och den avslutande bryningen på läderbrynskivan fungerar på samma sätt som att använda ett bryne, fast det går mycket snabbare. Du behöver inte börja med ett grovt bryne och avsluta med ett finare. Läderbrynskivan, som är impregnerad med brynpasta, polerar eggen till rakbladsskärpa.

Med Tormeks slipmaskiner bildas inget slipdamm som förorenar luften. Stålpartiklar och avnötta slipkorn samlas upp i vattenlådan, som du enkelt tömmer efter slipningen.

Tormekmetoden är säker. Vid det låga varvtalet kan du slipa med full kontroll. Eftersom det inte uppstår några gnistor, är det ingen risk för dina ögon och du kan tryggt använda Tormeks slipmaskiner i brandfarliga lokaler, t.ex. i snickerier och slöjdsalar.

 

Introduktionsfilm till Tormeksystemet

Introduktion till Tormeksystemet

4 minuter film

Tormek T-7

Tormek T-7

2:40 minuter film