'
Träsvarvning

Slipa verktyg för träsvarvning

Om du är träsvarvare och ännu inte har upptäckt Tormek, är chansen stor att du blir förvånad över hur stor skillnad en riktigt välslipad egg kan göra för ditt slutresultat vid svarven. Som du vet, känslan av kontroll och flyt vid svarven börjar med vassa verktyg.

Slipa mindre – svarva mer!

Tormekmetoden för slipning skiljer sig från andra slipmetoder som snabbroterande bänkslipmaskiner och bandslipar. Tormek gör en tydlig skillnad mellan formning och slipning. När verktyget väl är format till den rätta formen, slipar du endast bort minimalt med stål vid slipningen – eggen bara putsas upp. En viktig fördel av den minimala stålavverkningen är att slipningen går snabbt, dessutom kommer dina värdefulla verktyg att hålla mycket längre.

Med det patenterade inställningsdonet för svarvverktyg TTS-100 blir varje aspekt av inställningen enkel och du kan vara säker på att få exakt samma form på ditt verktyg varje gång du slipar, oavsett om stenens diameter förändras med åren. 

Den höga nivån av kontroll i slipprocessen, kombinerat med ett överlägset vasst resultat, har gjort att många nya användare rapporterar att deras svarvning har förbättrats efter att de bytt till Tormeks slipsystem. Nyslipade svarvskölpar och mejslar kan skapa de mest delikata detaljer och lämnar renast möjliga skär med lite eller inget behov av putsning med sandpapper. Och lika viktigt, du kan vara säker på att ditt verktyg uppträder på exakt samma förutsägbara sätt vid svarven varje gång. Den fina slipytan du uppnår med Tormeks vattenkylda slipsten i kombination med läderbrynskiva gör att eggen håller sig vass längre. I slutändan kommer du att spendera mindre tid med slipning och få mer tid vid svarven!

Skillnaden mellan formning och slipning

När du formar ett verktyg tar du bort stål för att få din önskade form och eggvinkel. När du slipar så skärper du endast upp eggen på en existerande form för att förnya skärpan. Styrkan i Tormekmetoden ligger i slipningen, som görs med exakt repetition av både form och eggvinkel. Eftersom så lite stål avverkas – du skärper bara upp eggen – är Tormekmetoden väldigt snabb.

Om du har ett nytt verktyg och initialt behöver ändra formen avsevärt kan du spara tid genom att använda en snabbroterande bänkslipmaskin för detta tillsammans med Tormeks monteringssats för bänkslipmaskiner BGM-100. Du kan då använda samma träsvarvningsjiggar och inställningar, vilket möjliggör full kontroll genom hela slipprocessen. När du väl har den önskade formen går du över till Tormeks slipmaskin för den avslutande slipningen och bryningen. Framtida slipningar blir sedan ett enkelt jobb då du enbart behöver skärpa upp eggen på Tormeks våtslipmaskin.

Film: Slipa en fabriksslipad skölp till högsta skärpa

Slipa med Tormek slipsystem

Hur lång tid tar det att slipa en svarvskölp?
När du kan dina inställningar går det på ca 30 sekunder till en minut.

Varför skär en Tormekslipad egg lättare?
Slipning på Tormeks slipsten och bryning på läderbrynskivan ger eggen en mycket fin yta. En finare yta betyder en vassare egg, som skär lättare i träet.

Varför ger en Tormekslipad egg träet en finare yta?
Eftersom Tormekeggen är vassare, skär den fibrerna jämnare och träets yta blir finare. Du behöver inte putsa så mycket med sandpapper efter slipningen, i vissa fall behöver du inte använda sandpapper alls!

Hur kan en Tormekegg hålla skärpan längre?
Det finns två orsaker. En egg slipad på en torrslipmaskin är ganska grov medan en Tormekslipad egg är finare. En finare egg är mer motståndskraftig mot slitage. Dessutom kan en Tormekslipad egg aldrig överhettas och förlora hårdheten.

Vad gör Tormekmetoden så snabb?
Svaret är den snabba inställningen av slipjiggarna och möjligheten att få en exakt repeterbarhet. Du bara skärper upp den befintliga eggen och endast en liten del av stålet behöver slipas bort. Med rätt sliputrustning kan du spara mycket tid. Det är en myt att Tormeksystemet är långsamt. Den har uppstått på grund av att man inte skiljer på formning och skärpning. När du har format verktyget till rätt form, vilket du vanligen gör bara en gång, går det sedan mycket snabbt att skärpa upp och bryna eggen till högsta skärpa.

Hur kan Tormeks slipsten hålla så länge?
Eftersom du bara putsar upp eggen vid varje skärpning slits stenen minimalt. Och eftersom du får en hållbar skärpa behöver du inte slipa så ofta med Tormeksystemet. Den stora slipstenen, med diametern 250 mm och bredden 50 mm, har också betydligt mer slipvolym än en mindre slipskiva med begränsad livslängd.

Ska jag använda brynen efter slipningen?
Nej. Den fina slipstenen och läderbrynskivan ger en perfekt skärpa utan brynen. Insidan på skölpar bryner du och polerar på den profilerade läderbrynskivan LA-120.

Film: Hur lång tid tar det att slipa en skölp?

Film: Slipa en skrubbskölp 

Forma ett verktyg

Hur lång tid tar det att forma en skölp eller en snedmejsel?
Det tar 10–20 minuter, beroende på den ursprungliga formen och hur mycket material som måste slipas bort. De extra minuter det kan ta att forma verktyget på en Tormek är en investering för att verktyget ska arbeta på bästa sätt. Du är säker på att stålet inte tappar hårdheten på grund av överhettning och att skärpan därför kommer att hålla längre. Tänk på att du normalt bara formar verktyget en gång

Behöver jag en snabbroterande bänkslipmaskin (torrslipmaskin)?
Inte nödvändigtvis. Om du redan har tillgång till en kan du använda den för att spara sliptid på den första grovformningen. Slipa då försiktigt så att du inte bränner stålet. Gå över till Tormekmaskinen för att göra den slutliga formningen och toppen av spetsen.

Med monteringssatsen för bänkslipmaskiner BGM-100 kan du nu använda träsvarvningsjiggarna SVD-186, SVS-50 och SVD-110 när du formar verktyg på en bänkslipmaskin. Eftersom det patenterade inställningsdonet TTS-100 fungerar på alla stendiametrar blir form och eggvinkel exakt repeterade, även när du flyttar från en mindre slipskiva på en bänkslip till den stora Tormekslipstenen.

Varför lanserar Tormek, pionjären inom våtslipning, sina jiggar även för bänkslipar?
Det vattenkylda Tormekslipsystemet är överlägset vid skärpning av praktiskt taget alla verktyg i din verkstad. Det är dock ingen hemlighet att den första formningen av svarvverktyg kan göras snabbare på en bänkslip. Vi vet att en del hängivna Tormekanvändare även har tillgång till en bänkslip och använder den för den första grova formningen. Det är svårt att slipa på fri hand och det är lätt att slipa bort mer stål än nödvändigt. Nu kan du använda de exakta Tormekjiggarna under hela slipprocessen. Du behöver inte längre prova dig fram till den rätta formen på en bänkslip. Du kan istället dra fördel av den snabba stålavverkningen på bänkslipen och samtidigt få den finaste ytan på Tormeks våtslipsten och läderbrynskiva – allt med samma jiggsystem.

Om du ännu inte har en Tormekmaskin kan du ändå dra fördel av Tormeks exakta jiggsystem på din bänkslipmaskin och enkelt skapa den önskade formen och eggvinkeln. Eftersom Tormeksystemet kontrollerar både form och eggvinkel, kommer verktygen att uppföra sig på samma förutsägbara sätt hela tiden under svarvningen. Principen att ställa in formen och eggvinkeln är densamma oavsett vilken maskin du använder. Om du senare väljer att utöka din verkstad med en Tormek har du redan jiggarna du behöver för dina svarvverktyg

Kan snabbstål (HSS) brännas vid slipning på en bänkslipmaskin?
Ja. Det är väl känt att kolstål mjuknar vid överhettning. Det gäller även för snabbstål, men här är den kritiska temperaturen mycket högre. Men den allra yttersta och tunna delen av eggen kan lätt nå den temperatur som påverkar stålets hårdhet. Du kan begränsa upphettningen genom att kyla verktyget i vatten, men då kan det uppstå mikrosprickor som är osynliga för blotta ögat.

Eliminerar en lågvarvig (4-polig) bänkslipmaskin risken för överhettning?
Nej. Även en sådan maskin arbetar utan vattenkylning och varvtalet är fortfarande för högt, trots att det är hälften av varvtalet för en vanlig 2-polig bänkslipmaskin.


 Kurt -johansson“Jag använder Tormeks system för alla mina verktyg. Mina jiggar har en permanent inställning och slipningen tar endast någon minut.

Som en producerande yrkesman värderar jag den korta tid det tar att slipa, eftersom det ger mig mer tid vid svarven. Eggarna håller även mycket längre, jämfört med när jag använde bänkslip och brynen."

Kurt Johansson
Professionell träsvarvare, Sverige

 


“Jag har bytt till Tormek efter att ha använt en konventionell bänkslip under flera år för att slipa mina svarvverktyg. Jag anser att jag får en vassare egg på mindre tid, samtidigt som jag tar bort mindre metall varje gång jag slipar.  

Eftersom eggen är vassare, varar den även längre för varje verktyg. Eggen skär träet snabbare och lämnar en finare yta på trät. Och inte nog med det, jag behöver heller inte handskas med gnistor eller slipdamm i butiken.”

Bill Grumbine
Professionell träsvarvare, USA


Några tips vid slipning med en Tormekmaskin

Om du är van att slipa på en snabbroterande bänkslipmaskin är det några saker som skiljer sig när du använder en vattenkyld slipsten. Här är några enkla men användbara tips:

1. Applicera tryck. Var inte rädd för att applicera tryck på stenen. Det kommer att snabba på slipningen och inget kan hända som skadar verktyget. Samma höga tryck på en snabbroterande torrslipmaskin skapar överhettning. Tryck med dina fingrar nära eggen för bästa kontroll och du kan känna var slipningen tar. Det är ingen risk för dina fingrar eftersom stenen går med 90 r/min.

2. Flytta verktyget. Försök att använda hela stenens bredd genom att flytta verktyget i sidled och stenen kommer slitas jämnt utan spår. När du flyttar till en ny punkt på stenen, lätta på trycket eller lyft verktyget för en mjuk övergång

3. Fräscha upp stenens yta. Vid formningen av ett verktyg med en stor slipyta minskar sliptrycket och slipningen går därför långsammare. Du kan snabba på arbetet genom att återaktivera stenen några gånger under slipningen med stenjusteraren SP-650.

 

Recensioner

Läs tidningsrecensioner från de engelska magasinen "Woodturning" och "The Woodworker".

Utdrag från den engelska tidningen Woodturning

Ett tidigare nummer (nr 70) av den engelska tidningen Woodturning hade en artikel där man jämförde slipning av svarvverktyg på en långsamtgående slipsten i vatten med torrslipning på en högvarvig bänkslipmaskin. Läs PDF från Woodturning nr 70 (på engelska).


Tormek besöker
Nick Agar

Tormek besöker Nick Agar

Häng med till Devon, England och bli inspirerad av denne mästare inom träsvarvning.

Gå till Tormeks vänner

Tormek besöker
Kurt Johansson

Tormek besöker Kurt Johansson

Som en av Sveriges mest rutinerade och skickliga professionella svarvare vet Kurt Johansson hur viktiga vassa verktyg är. Följ med till hans verkstad och se hur han får till de där riktigt fina spånen.

Gå till Tormeks vänner

Tormek besöker
Glenn Lucas

Tormek besöker Glenn Lucas

Glenn Lucas upptäckte Tormek då han undervisade i träsvarvning i Tyskland – nu är systemet hans förstahandsval för slipning. Följ med oss när vi besöker honom på Irland.

Gå till Tormeks vänner

Gå till SVD-186 R Jigg för skölpar SVD-186 R Jigg för skölpar

SVD-186 R Jigg för skölpar

Gå till TTS-100 Inställningsdon för svarvstål

TTS-100 Inställningsdon för svarvstål

Gå till BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner

BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner

Gå till TNT-300 Woodturner's Instruction Box

TNT-300 Woodturner's Instruction Box

Maskinmodeller