'

XB-100 Horisontalfäste

Uppgradering för tidigare Tormekmodeller. Med horisontalfästet kan du flytta universalstödet från vertikal placering (för slipning mot eggen) till horisontellt för slipning med eggen.