'
Gå till Instruktion SVS-38 SE

Instruktion SVS-38 SE

Gå till Sprängskiss SVS-38 SE

Sprängskiss SVS-38 SE

SVS-38 Jigg för korta verktyg

Denna jigg har tagits fram speciellt för korta bildhuggar­verktyg, korta stämjärn och verk­tyg för elektriska bildhuggarmaskiner.

Jiggen har två parallella flänsar som styr på båda sidor om universalstödet, vilket gör att verktyget alltid hålls vinkelrätt mot slipstenen – även när du vrider på det.

Konstruktionen är en stor fördel, eftersom du hela tiden kan koncentrera dig på slipningen eller bryningen, utan att behöva oroa dig för huruvida verktyget hålls vinkelrätt eller inte.

Minimumlängd på verktyg är 45 mm vid en 20° eggvinkel.

Vad skiljer SVS-38 från SVS-32?

SVS-38 är en vidare­ut­veck­ling av SVS-32. Den klarar något bredare verk­tyg men i övrigt är funk­tionen den­samma som för SVS-32.

SVS-38: Max. verktygsbredd 38 mm.
SVS-32: Max. verktygsbredd 32 mm.

 

Patent Nr. EP 1262281, U.S. 6,623,340.

Svs 38 3 1276X956