'

HB-10 Tormek handbok

Tormeks handbok är inkluderad med varje maskin. Den ger dig grundläggande information i slipning och olika tekniker, samt användarinstruktioner och värdefulla tips för varje jigg och hur du slipar specifika verktyg.

Tips: Få hela handboken online när du registrerar din maskin här!

Över 600 detaljerade teckningar visar steg för steg hur du slipar olika verktyg med den unika Tormekmetoden. Den uppdaterade designen med ringbindning och plastomslag gör att du enkelt kan ha boken nära till hands som referens medan du provar nya jiggar. 

Allmänt om slipning av eggverktyg

Den första delen går igenom: Skillnaden mellan slipning och skärpning, eggvinkel och fasvinkel, torrslipning och våtslipning, vertikala och horisontella slipmaskiner, konkav slipfas, slipriktning och sliptryck, bryning och polering, samt olika tekniker för komplicerade former. Denna första del ger dig en allmän förståelse för slipning och de faktorer som påverkar resultatet. 

Tormektips, instruktioner och underhåll

Den andra delen, som också är huvuddelen, går igenom instruktioner för varje Tormekjigg och tillbehör, tillsammans med användbara tips kring underhåll och användning. Om du vet vilken jigg du vill kika närmare på – missa inte produktindex på sista sidan, det är en genväg som kommer spara dig tid. 

Tormeks handbok är även tillgänglig för nedladdning när du registrerar din maskin. Du kan även köpa den separat hos din återförsäljare. 

Upplagor och uppdateringar

Upplaga 10.4: Tre nya diamantskivor introduceras; Diamond Wheel Coarse DC-250, Diamond Wheel Fine DF-250 och Diamond Wheel Extra Fine DE-250. MB-100 Multifäste som möjliggör slipning på diamantskivans sida introduceras. ACC-150 Rostskyddskoncentrat introduceras. WM-200 uppdateras med skala för MB-100.

Upplaga 10.3: Maskinmodell T-8 introduceras. SE-76 uppgraderas till SE-77.

Upplaga 10.2: SVD-185 uppgraderas till SVD-186.

Upplaga 10.1: SVS-32 uppgraderas till SVS-38.

Upplaga 10.0: Tormek T-4 ersätter modell T-3. Bänkmattan RM-533 introduceras.

Upplaga 9.9: SVD-185 passar nu utbytbara svarvskärstål med hål från 4–8 mm (tidigare 5–8 mm).

Upplaga 9.8: Hållaren för små knivar SVM-00 introduceras. Mindre uppdateringar och förbättringar.

Upplaga 9.7: Monteringssatsen för bänkslipmaskiner, BGM-100 introduceras. Likaså den nya och bredare vattenlådan för T-7 med extra droppskydd och inbyggd magnet. EzyLock låsanordning för slipstenen introduceras. Vissa kapitel har omarbetats och upp­daterats. Kapitlen ”Säkerhet” och ”Reservdelar” har flyttats ut och medföljer nu separat med maskinen.

Upplaga 9.6: Nya former för Inställningsdonet TTS-100 har förts in och detta kapitel har omarbetats liksom kapitlen för Skölpar och svarvskärstål SVD-185 och Multi­jiggen SVS-50. Kapitlet Slipteknik för svarvstål har utökats med ”Frågor och svar”. Modell T-7 ersätter modell 2000 och modell T-3 ersätter modell 1200. Två nya alternativa slipstenar introduceras; Blackstone SB-250 för snabb slipning av hårda material och den finslipande Japanese Waterstone SJ-250.

Upplaga 9.4: Svarv- och skärpningsverktyg TT-50. Ersätter ADV-50D. Inställningsdon för svarvstål TTS-100. Ny jigg för raka eggar, SE-76. Nytt delkapitel: ”Slipteknik för svarvstål”. Kapitlen SVD-185 och SVS-50 har omarbetats med anledning av det nya inställningsdonet TTS-100.

Upplaga 9.1: En ny slipjigg har tillkommit, Jigg för profilstål, SVP-80. Vidare så har Tormeks snickarförkläde AN-04 tillkommit som tillbehör. I kapitlet ”Jigg för skölpar och svarvskärstål, SVD-185” har sidan, som beskriver olika former, omarbetats. Antalet teckningar är nu 549.

Upplaga 8.0: Instruktionerna för SVM-45 och SVM-100 är ändrade. IR (Instant Replication) metoden för repeterande skärpning av svarvskölpar och svarvmejslar har införts i kapitlen SVD-185 och SVS-50. Instruktionen för SVH-320 har reviderats. Maskinen har nu en finjustering på universalstödet. Det gör det lättare och snabbare att med precision ställa in eggvinkeln på ett verktyg. Slipning av korta och konvexa spånhyveljärn med knivjiggen SVM-45 visas samt hur man slipar skär för ursvarvningsverktyg på slipstödet SVD-110. Kapitlet ”Svarvanordning för stenen, ADV‑50D” är omarbetat. Antalet teckningar är nu 529.

Upplaga 7.0: Slipjiggen SVD-180 har ersatts av den nya jiggen SVD-185, som även klarar svarvskärstål. Denna jigg har dessutom en ny, specialkonstruerad monteringsdyna, som gör att alla storlekar av skölpar kan monteras. Antalet teckningar är nu 524 och sidantalet är utökat till 149.

Vilken jigg
ska jag använda?

Har du rätt jigg?

Hitta rätt jigg för ditt verktyg!

Ta mig till jigguiden