'

MB-100 Multifäste

Med Multifästet MB-100 kan du slipa på sidan av Tormeks diamantskivor och på det sättet få en plan slipfas vilket föredras i vissa användningsområden. MB-100 har en justerbar led som gör att du kan justera slippositionen utifrån vad som är optimalt för respektive verktyg och jigg. Det kan monteras både i det vertikala och i det horisontella fästet.

MB-100 kan användas tillsammans med följande av Tormeks jiggar: Jigg för knivar SVM-45, Jigg för långa knivar SMV-140, Hållare för små knivar SVM-00, Jigg för saxar SVX-150, Jigg för yxor SVA-170, Jigg för korta verktyg SVS-38, Jigg för skölpar SVD-186, Multijigg SVS-50, Jigg för raka eggar SE-77 och Slipstöd SVD-110.

Inställning av eggvinkel

Vid inställning av slipvinkeln med den uppdaterade vinkelmätaren WM-200, följ den översta vinkelskalan, märkt med MB-100. Vid inställning av slipvinkel med den tidigare WM-200, addera 18° på din önskade vinkel. Exempel: Om du ska slipa ett stämjärn till 25° vinkel, addera 18° på vinkelmätaren, dvs. 43°. Ställ alltid diameterkompensatorn på WM-200 på 250 mm vid slipning med MB-100.

Observera att MB-100 endast passar för slipning med diamantskiva. Det är ej avsett för slipstenar eftersom de kräver svarvning, vilket inte är möjligt på sidan.