'
Gå till Instruktion TT-50 SE

Instruktion TT-50 SE

Gå till Sprängskiss TT-50 SE

Sprängskiss TT-50 SE

TT-50 Svarvverktyg för stenen

Om din slipsten har blivit ojämn kan detta enkelt fixas med Tormeks svarvverktyg TT-50. Den kommer göra din sten exakt rund och plan igen.

Nydesignad version 2019

Den nya designen är gjord i gjuten zink, vilket minimerar spelet och förbättrar precisionen och kvaliteten i verktyget.

Lätt att mata tvärs stenen

Du kan bekvämt mata diamantskäret över stenen genom att vrida de två rattarna med båda händerna. Tack vare den kontrollerade matningen blir stenens yta jämn och utan grova spår.

Kontrollerat skärdjup

Skärdjupet ställs in exakt med finjusteringen på universalstödet. På nya universalstödet har finjusteringsmuttern en skala som visar varje 0,25 mm. Se filmen för en demonstration över hur det fungerar.

Skapa en grov eller fin yta

Med en högre matningshastighet över stenen (ca 30 sekunder istället för 90 sekunder) får stenen tydliga spår, som gör att den slipar snabbare. Det är en stor fördel när du slipar verktyg av hårt stål och som har en stor slipyta, t.ex. svarvmejslar och maskinhyvelstål.

Ju saktare du matar, desto finare yta kommer du att få. En tid på 90 sekunder över stenen ger dig en fin yta med knappt några synliga spår.

För tidigare Tormekmodeller

Om du har en äldre maskin som inte har finjustering på universalstödet kan du uppdatera din maskin med det nya universalstödet US-105 för maskiner med en 250 mm-sten, eller US-103 för maskiner med en 200 mm-sten.

Patent Nr: SE 532 460. EP 1878536.
U.S. Des. D625,743 S